Röda dagar och terminsavslut

Under vårterminen är det en hel del röda dagar mm.