Eid Mubarak!

Vi önskar alla som firar en välsignad Eid.

Må denna dag vara fylld av glädje, välsignelse och gemenskap. Låt oss också komma ihåg vikten av generositet och medkänsla gentemot dem som är i behov.