Start för fortsättare och upp

Från och med måndag den 8 januari kör fortsättare och upp igång igen efter juluppehållet.