Pingststängt

Pingstafton den 18 maj och Pingsdagen den 19 maj har AKC stängt.