Fler bord och stolar till loungen

Ytterligare tre barbord och nio stolar på plats.

Då det ibland har varit lite platsbrist i loungen så har vi ökat ut.