Barn & ungdomsboxningen uppdelad efter ålder från den 1 november

För att ge barnen bästa möjliga förutsättningar så har vi delat upp gruppen i födda 2014 eller tidigare samt födda 2015 eller senare.

Det har varit väldigt stor spännvid i boxningsgruppen där vi har haft både lite äldre barn och riktigt små i samma grupp. Det har gjort det svårt för instruktörerna att anpassa träningen. Vi delar därför upp gruppen i två efter ålder. Vi får alltså såväl träning bättre anpassad för barnens ålder och utveckling, som mindre grupper vilket gör att varje barn får mer tid med instruktören.

Barn födda 2014 eller tidigare fortsätter på samma tider. Barn födda 2015 eller senare tränar onsdagar 17:30 och söndagar 14:00, man hittar schemat här. Ändringen gäller från och med onsdag den 1 november.