Alla medlemmar försäkrade under träning

Vi har tecknat Folksams besöks- och deltagarolycksfallsförsäkring (K 66207) vilket innebär att alla medlemmar kommer att vara försäkrade under sina besök på AKC.